ΑΔΑ: 679ΠΟΡ0Ρ-Η67 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την Παροχή υπηρεσίας για τις μεταφορές υλικών και την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων εντός Χερσαίων Ζωνών Λιμένων Μυκόνου, με χρήση γερανού, προϋπολογισμού 3.480,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2015 10:25:10

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *