ΑΔΑ: 665ΘΟΡ0Ρ-ΨΒΝ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ Είσπραξης Λιμενικών Δικαιωμάτων, προϋπολογισμού 227,36 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/09/2014 12:04:44

Leave Comment

Your email address will not be published.