ΑΔΑ: 64Ζ3ΟΡ0Ρ-ΔΜΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Χρυσής Γαλέρου για παράταση χρονικού ορίου, για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου, για την τοποθέτηση ικριωμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/03/2015 10:47:52

Leave Comment