ΑΔΑ: 64ΧΓΟΡ0Ρ-001 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ 1 ΚΑΙ 6 TOY ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣTON TOYΡΛΟ», προϋπολογισμού 151,63 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014 14:10:57

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *