ΑΔΑ: 603ΡΟΡ0Ρ-7ΡΟ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχή υπηρεσίας για την Ανανέωση Ονόματος Χώρου mykonosports.gr (Domain Name) της επίσημης ιστοσελίδας και των emails του ΔΛΤΜ, προϋπολογισμού 123,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015 12:51:53

Leave Comment

Your email address will not be published.