ΑΔΑ: 456ΥΟΡ0Ρ-ΛΘΛ – Θέμα: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2011 09:20:40

Leave Comment