Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Μετά από δυο χρόνια υλοποίησης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.) πραγματοποίησε το τελικό συνέδριο του έργου “Port Security Emergency Coordination”