Απόφαση 40/2022: Περί της Έγκρισης ενσωμάτωσης τροποποιήσεων του ΥΝΑΝΠ στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του ΔΛΤΜ για το έργο “Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Νέο Πρόγραμμα Κρουαζιέρας 09-03-22

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό βάσει των  στοιχείων που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα.  Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές μέχρι την έναρξη της Τουριστικής περιόδου. Η ιστοσελίδα του   Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα…