Απόφαση 153/2022: Περί της Παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στο διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 152/2022: Περί της Παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσ ης στο διαγωνισμό «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 149/2022: Περί της Έγκρισης και εκτέλεσης του έργου: «Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και παρεμβάσεων, για την ενίσχυση της βαδισιμότητας, του παραλιακού δρόμου, μεταξύ Παλαιού και Νέου Λιμένα Μυκόνου»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download