Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: 9ΒΗ9ΟΡ0Ρ-Τ2Γ – ΑΑΥ105/2019  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2019 15:09:46 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΩΩ71ΟΡ0Ρ-ΚΑΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  Λήψη αρχείου  Προβολή…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: 6ΟΘΜΟΡ0Ρ-2ΥΟ – Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019. Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2019 15:16:06 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: 6Ω3ΣΟΡ0Ρ-ΚΜΖ – Περί της…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: ΩΩ7ΓΟΡ0Ρ-872 – Περί της έγκρισης οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμών 2011-2016  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2019 10:34:29 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: Ω63ΣΟΡ0Ρ-46Β – Περί…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: Ω1ΨΖΟΡ0Ρ-1ΧΖ – Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2019 09:42:17 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ…