Απόφαση 99/2019: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Χ. & Σ. Βερώνης ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους της

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 90/2019: Περί της αιτή σεως της εταιρείας Μ. Αποστόλου ΝΕΠΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους της.

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 91/2019: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων & Αποσκευοφορέων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση των σκαφών του.

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download