ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-37Χ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αλιέων Άγιοι Απόστολοι-Αγ.Νικόλαος για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 16:49:41

Leave Comment