ΑΔΑ: Β4ΤΧΟΡ0Ρ-ΝΤΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Ξυδάκη Ειρήνης για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων για το έτος 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2012 11:19:45

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *