ΑΔΑ: Β4ΤΧΟΡ0Ρ-6ΣΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Α για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για τα έτη 2011 και 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2012 11:36:10

Leave Comment