ΑΔΑ: Β4ΣΥΟΡ0Ρ-ΧΙΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ποδιάδη Βασίλειου για την παραχώρηση χώρου στην προβλήτα του Νέο Λιμένα Τούρλου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2012 14:50:38

Leave Comment