ΑΔΑ: Β4ΣΦΟΡ0Ρ-ΑΝΧ – Θέμα: Περί της αποκατάστασης του παραχωρηθέντος κτίσματος στο Σωματείο Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού Μυκόνου «Άγιος Αρτέμιος» στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/11/2012 14:17:39

Leave Comment