ΑΔΑ: Β4Ω2ΟΡ0Ρ-Β15 – Θέμα: Περί της παραχώρησης χώρου για εκτέλεση εργασιών στο νέο λιμάνι Μυκόνου όπως ορίζονται από τα σχέδια του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2012 15:09:55

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *