ΑΔΑ: Β4ΛΑΟΡ0Ρ-Β3Π – Θέμα: Περί μείωησης των εγγυήσεων για το έργο "Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στον παλαιό λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/06/2012 09:20:57

Leave Comment