ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ0Ρ-ΗΛ6 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κ Αράπη Πέτρου για την επανεξέταση της απόφασης 55/2012 ως προς την περίοδο παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2012 12:43:31

Leave Comment