ΑΔΑ: Β41ΚΟΡ0Ρ-ΣΕΟ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων προϋπολογισμού 3.931,33 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2012 14:46:44

Leave Comment