ΑΔΑ: 705ΚΟΡ0Ρ-ΣΝΝ – Θέμα: Προμήθεια Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), προϋπολογισμού 1.450,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016 14:25:29

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *