Απόφαση 25/2013: Περί της αιτήσεως Σωματείου Λεμβούχων <Αγιος Αρτέμιος> για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download