ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση - Σχόλια Δυνητικών Προμηθευτών Σχόλια της εταιρείας SHIBATAFENDERTEAM Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [37.19 KB] Loading... Taking too long? Reload document…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ», με προϋπολογισμό 740.000,00 Ευρώ περιλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ

2η Διευκρίνιση επί της απο 20/04/2017 Διακήρυξης του ΔΛΤΜ