ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου έχει την χαρά να ανακοινώσει πως στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και με την παρουσία του Αντιπεριφεριάρχη κου Τζώρτζη Μακρυωνίτη αποφασίστηκε η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του κτιρίου πίσω από τον παλαιό λιμένα Μυκόνου (παλαιό σφαγείο) στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Η παραχώρηση αφορά την άμεση εγκατάσταση, κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, νέας μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής 2.000 κυβικών νερού ημερησίως και η διάρκεια της θα είναι 10 ετής. Η απόφαση αυτή λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και την κρισιμότητα του θέματος της λειψυδρίας του νησιού μας. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει εξ’ολοκλήρου από κρατικούς πόρους. Το Δ.Λ.Τ.Μ. στην προσπάθειά του να συνδράμει στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την Μύκονο κάνει και θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το καλό του τόπου.