Απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου Αποκομιδής Απορριμμάτων του ΔΛΤΜ

Πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου Αποκομιδής απορριμμάτων και υπηρεσιών καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, στις 21/05/2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα…

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου 21 Μαΐου 2008

1.Περί της Απ΄ ευθείας Ανάθεσης με διαπραγμάτευση για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου». 2.Εξέταση Αιτήσεων, Εγγράφων κ.τ.λ

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου 18 Ιαν 2008

1.Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2008 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. 2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008.…

Πολλές ευχές

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σας εύχονται Χρόνια Πολλά – Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2008 με Ειρήνη – Υγεία και Χαρά.