ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-95  «Έγκριση μελέτης κατασκευής εγκάρσιου βραχίονα πρόσδεσης σκαφών στον Νότιο μώλο Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.» ΑΠΟΦΑΣΗ 12-96  «Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Παλαιού Λιμένα…