ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-95  «Έγκριση μελέτης κατασκευής εγκάρσιου βραχίονα πρόσδεσης σκαφών στον Νότιο μώλο Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-96  «Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-97  «Ανάθεση εργασίας τοποθέτησης 10 (δέκα) δεστρών στο μόλο του Αγ. Νικολάου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-98  «Καθαρισμός πυθμένα μόλου Αγ. Νικολάου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-99  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικον. έτος 2007 για την επαύξηση ανεπαρκών πιστώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-100  «Εξέταση εγγράφου για Ασκήσεις και Γυμνάσια όσον αφορά την Ασφάλεια των Λιμενικών εγκαταστάσεων (κώδικας ISPS).»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-101  «Περί εισαγωγικής εκπαίδευσης νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-102  «Ενημέρωση Δ.Σ για την με αριθμό απόφαση 41/2007 του Ειρηνοδικείου Μυκόνου σχετικά με την καταβολή επιδόματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-104  «Περί της καταχώρησης στον ταξιδιωτικό οδηγό ACE WORLD PORT GUIDE – 2008 των Λιμένων της Μυκόνου ως τουριστικό προορισμό κρουαζιέρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-105  «Έγκριση δικαιώματος υπογραφών στον τραπεζικό λογ/σμό της Τράπεζας Κύπρου του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 166 παρ.6 του ΔΚΚ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-106  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-107 «Περί της προμήθειας Χριστουγεννιάτικου στολισμού για τη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»