Τροποποίηση όρων και παράταση της διεξαγωγής του διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μύκονος, 04/06/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                   

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600                           ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες:

FAX:22890-28934                            

Τηλ: 22890-28933, 28935                                                    

E-Mail: info@mykonosports.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση όρων και παράταση της διεξαγωγής του διαγωνισμού

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Σχετ: α) Η με αριθ. Πρωτ. 1090/29-05-13 αίτησης διευκρινήσεων από την ICTS Hellas

β) Η με αριθ. Πρωτ. 1091/29-05-13 ένσταση κατά της 02/2013 διακήρυξης του ΔΛΤΜ από την ICTS Hellas

γ) η με αριθ. Πρωτ. 1094/30-05-13 επιστολή της G4S Aviation & Ports Secure Solutions S.A.

δ) η με αριθ. Πρωτ. 1097/30-05-13 επιστολή της επιτροπής διαγωνισμού

 

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. έλαβε υπόψη του όλες τις διευκρινήσεις – παρατηρήσεις των υποψήφιων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» με αριθ. πρωτ. διακ. 947/21-05-13.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις – παρατηρήσεις όλων των ανωτέρω σχετικών, οπότε ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού και την παράταση της διεξαγωγής του.

Στους νέους όρους δεν θα περιλαμβάνεται η χρήση κυνοτεχνικών μονάδων και η νέα ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί τόσο στις εφημερίδες όσο και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ.

Οι νέοι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν το συντομότερο στην εφαρμογή www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonosports.gr

Μύκονος, 04–06–2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ