Αναβολή διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση Άδειας Χειριστή Πηδαλιούχου για την 08-12-2022

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Χειριστού Πηδαλιούχου α) για Λάντζα, β) για Αλιευτικά Σκάφη αναβάλλονται για την Πέμπτη 08/12/2022