Απόφαση 165/2017: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Παροχή Υπηρεσιών Εστιατορίου Διατροφής οργάνωσης & εκδηλώσεων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου ορθή

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download