Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την : Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου..