ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Καλημέρα και Καλό Μήνα, Το Δ.Λ.Τ.Μ. σε συνέχεια της με αρ. 78/2019 Απόφασης Προέδρου (ΑΔΑΨ0ΛΓΟΡ0Ρ-Ξ5Ψ) για την ανάθεση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προώθησης της Κρουαζιέρας στο νησί της Μυκόνου, στην εταιρεία  Five Senses Consulting & Development Μονοπρόσωπη ΙΚΕ,θα ήθελε να σας…