Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΒΝ7ΟΡ0Ρ-Ρ8Π – Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 19.790,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ…