Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΩΦ8ΧΟΡ0Ρ-409 – Περί της Ανάθεσης έργου «Εργασίες αποκατάστασης συντήρησης φυλακίου – αρχείου Χερσαίας Ζώνης Παλαιού Λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού 7.130,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…