Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΨΤ7ΦΟΡ0Ρ-ΤΜΙ – Περί της έγκρισης Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 695ΧΟΡ0Ρ-00Δ – Περί…