Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: ΨΛΥΟΟΡ0Ρ-292 – Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2018 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…