Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 656ΞΟΡ0Ρ-ΘΩΟ – Προμήθεια μπλοκ είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων και τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εισπράξεως λιμενικών δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου», με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 731,60…