Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 6ΕΥΑΟΡ0Ρ-ΨΟΡ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: Ψ1ΒΩΟΡ0Ρ-ΩΜ5 – Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής…