Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ω9ΡΔΟΡ0Ρ-Φ04 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 70ΘΓΟΡ0Ρ-ΝΒΞ – Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου…