Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: Ω1ΨΖΟΡ0Ρ-1ΧΖ – Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/01/2019 09:42:17 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ…