Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 62Ω8ΟΡ0Ρ-ΠΟΒ – Περί της αιτήσεως της εταιρείας Παροχή Υπηρεσιών Εστιατορίου Διατροφής οργάνωσης & εκδηλώσεων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου…