Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ω9ΛΘΟΡ0Ρ-ΟΩ4 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ελέγχων Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: ΩΙ3ΚΟΡ0Ρ-ΙΓΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ…