ΑΔΑ: ΩΞ4ΛΟΡ0Ρ-ΩΡΡ – Θέμα: Περί της έγκρισης της μελέτης και όρων διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017 14:10:31