ΑΔΑ: 6ΔΑΠΟΡ0Ρ-ΞΣΦ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΤΕΛ Α.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/05/2016 12:17:54