ΑΔΑ: Β49ΣΟΡ0Ρ-62Ο – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΚΤΗ ΓΑΛΕΡΑ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2012 14:35:21

ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ0Ρ-9Υ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Ανδρεόπουλου Ευθύμιου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2012 12:40:23

ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ0Ρ-Δ7Β – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή λιθόκτιστων τοιχείων στο χώρο στάθμευσης του παλαιού λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2012 14:26:13

ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΡ0Ρ-3ΝΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ξενάριου Ιωάννη για την επανεξέταση του ανταλλάγματος της παραχώρησης χώρου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/08/2012 12:49:08

ΑΔΑ: Β41ΓΟΡ0Ρ-ΖΔΣ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κλειδιών για Pillars προϋπολογισμού 7.864,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/07/2012 09:07:02