ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ MOSES

Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου συμμετέχει, με 16 εταίρους από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ερευνητικό πρόγραμμα “MOSES”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.