Ανακοίνωση 07-10-2020

Τετάρτη,  07/10/2020 Μύκονος MOSES: AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short Sea Shipping – Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων   Το Δημοτικό…