Αιτήσεις για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Μυκόνου

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ