Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ», με προϋπολογισμό 124.000,00 Ευρώ

Περιμένοντας την πρώτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου, σήμερα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή των Κρουαζιερόπλοιων (Schengen). Ολοκληρώθηκαν οι διάδρομοι πρόσβασής ΑμΕΑ εντός…