ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Καλημέρα και Καλό Μήνα,

Το Δ.Λ.Τ.Μ. σε συνέχεια της με αρ78/2019 Απόφασης Προέδρου (ΑΔΑΨ0ΛΓΟΡ0Ρ-Ξ5Ψ) για την ανάθεση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προώθησης της Κρουαζιέρας στο νησί της Μυκόνου, στην εταιρεία  Five Senses Consulting & Development Μονοπρόσωπη ΙΚΕ,θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι στα πλαίσια ανάπτυξης και διασύνδεσης της κρουαζιέρας με την τοπική επιχειρηματικότητα ξεκινά σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού  για να μπορέσει να γίνει καλύτερος και αποτελεσματικότερος διάλογος και προγραμματισμός συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών.
  1. Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
  2. Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εταιρειών κρουαζιέρας και εξυπηρέτησης των επιβατών
  3.  Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 10:00 πμ στον χώρο του Λιμενικού Ταμείου, Νέο Λιμάνι Τούρλου (έναντι Ράμπας 4, 1ος όροφος), καλούμε όλους τους φορείς (πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, κλπ) και ενδιαφερόμενους (επιχειρηματίες, πολίτες, τουριστικούς εκπροσώπους, μέσα ενημέρωσης κλπ), σε ανοιχτή συνάντηση για να συζητήσουμε θέματα ανάπτυξης της κρουαζιέρας

Φιλικά,
Εκ μέρους του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ.
Δημητρίου Μάνεση